Tuesday, September 8, 2009

Kursus-kursus Peningkatan Kemahiran bagi Kumpulan Sokongan

Alhamdulillah, dengan izinNya dapat kita menulis lagi pada hari ini. Semoga Ramadhan membuka lembaran yang baru, telus dan luas untuk semua di organisasi yang satu ini.

Seperti yang telah kita sedia maklum bahawa pihak pengurusan melalui Unit Latihan & Kompetensi telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membekalkan para pekerja tidak kira pangkat dan kumpulan dengan senarai latihan dan kursus yang baik demi meningkatkan kemahiran dan pencapaian yang akhirnya bakal memberi manfaat kepada organisasi.

Seperti yang telah dimaklumkan kepada biro penerbitan, satu kursus intensif Bahasa Inggeris untuk Kumpulan Sokongan akan diadakan pada tahun ini. Kursus tersebut merupakan kali kedua setelah kursus yang sama yang telah diadakan pada 22 hingga 26 Jun 2009. KESATUAN melihat perkara tersebut sebagai satu usaha dan peluang yang sangat baik untuk warga kumpulan sokongan dalam organisasi ini.

Sehubungan dengan itu, secara kolektifnya, KESATUAN bercadang untuk memanggil dan menyeru kepada semua kakitangan dari kumpulan sokongan untuk pro-aktif dan peka dengan segala latihan mahupun kursus yang ditawarkan oleh pihak pengurusan di masa akan datang. Perkara amat membantu untuk KESATUAN mendapatkan lebih banyak lagi kursus-kursus dan latihan untuk kumpulan sokongan di masa akan datang.

Bersama ini, Biro Penerbitan bermohon kepada semua kakitangan kumpulan sokongan untuk memberikan maklumbalas melalui email kepada tm-unioncommittee@tourism.gov.my atau berjumpa dengan mana-mana ahli jawatankuasa KESATUAN terdekat dengan anda untuk menyampaikan cadangan secara bertulis berkenaan senarai kurusus-kursus dan latihan yang anda fikirkan mampu untuk membantu meningkatkan kemahiran kakitangan dari kumpulan sokongan khususnya dan berfaedah kepada organisasi amnya.

Sekian, terima kasih

No comments: